Randevu Talebi için lütfen aşağıdaki alanları eksiksiz olarak doldurunuz
Detaylı Bilgi için "0212 215 53 43" numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Online Randevu
Prof. Dr. Kürşat Bozkurt Blog
 • İğneli Varis Tedavisi - Skleroterapi Tedavi
  İğneli Varis Tedavisi - Skleroterapi Tedavi
  07.02.2018
  28
 • Bacakta Kılcal Damar Çatlaması
  Bacakta Kılcal Damar Çatlaması
  02.02.2018
  36
 • Varis Neden Oluşur?
  Varis Neden Oluşur?
  29.01.2018
  31
 • Varis Tedavisi
  Varis Tedavisi
  11.01.2018
  11
 • Varis Tedavisi Fiyatları 2018
  Varis Tedavisi Fiyatları 2018
  08.01.2018
  31
 • Varis Tedavisi Seçenekleri
  Varis Tedavisi Seçenekleri
  02.01.2018
  21

Ulusal Kitap Yazarlığı

 • Ulusal Kitap Bölüm Yazarlığı
 • Prof. Dr. Güven Erdoğ, Op. Dr. A. Kürsat BOZKURT. Mediasten tümörleri. In Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ders Kitabı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1996, sayfa 58-64.
 • Prof. Dr Ayla Gürel Sayın, Op. Dr. A. Kürşat BOZKURT. Atrial Septal Defektler. In Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ders Kitabı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1996, sayfa 77-80
 • Prof. Dr Ayla Gürel Sayın, Op. Dr. A. Kürşat BOZKURT. Endokardiyal Yastık Defektleri. In Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ders Kitabı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1996, sayfa 81-83
 • Prof. Dr Ayla Gürel Sayın, Op. Dr. A. Kürşat BOZKURT. Ventriküler Septal Defektler. In Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ders Kitabı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1996, sayfa 84-86
 • Prof. Dr. Güven Erdoğ, Op. Dr. A. Kürsat BOZKURT. Kalp tümörleri. In Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ders Kitabı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1996, sayfa 220-221.
 • Prof. Dr. Güven Erdoğ, Op. Dr. A. Kürsat BOZKURT. Arter yaralanmaları. In Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ders Kitabı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1996, sayfa 269-272.
 • Prof. Dr. Güven Erdoğ, Op. Dr. A. Kürsat BOZKURT. Venöz tromboembolism, varisler. In Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ders Kitabı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1996, sayfa 266-268.
 • A. Kürşat Bozkurt: Medulla spinalis yaralanmalarına eşlik eden göğüs travmaları. In: Medulla Spinalis Yaralanmaları. Ed. Murat Hancı, Önder Aydıngöz, Logos Yayıncılık, İstanbul, 77-78
 • A. Kürşat Bozkurt: Venöz Sistem Hastalıkları. In: Genel Cerrahi. Ed: Ünal Değerli, Yavuz Bozfakioğlu. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 7. baskı, 264-271
 • A. Kürşat Bozkurt: Periferik vaskuler hastalıklarda statinlerin yeri. In: Statinler ve ötesi: Ed: Hakan Karpuz. Simge Yayıncılık, İstanbul, 1. baskı, 51-62, 2004
 • A. Kürşat Bozkurt, Ezel Erşen: Kronik obstrüktif akciğer hastalığında cerrahi tedavi. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), İ.Ü Cerrahpşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Kitap Dizisi-4, editor Prof. Dr. Sema Umut, İstanbul, Şubat 2005, 281-287
 • A. Kürşat Bozkurt: Venöz Sistem Hastalıkları. In: Genel Cerrahi. Ed: Ünal Değerli, Yeşim Erbil. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 8. baskı, 2006, 305-312
 • A. Kürşat Bozkurt, Ezel Erşen. Pnömotoraks. Plevra Hastalıkları. İ.Ü Cerrahpşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Kitap Dizisi-6, editor Prof. Dr. Birsen Mutlu, İstanbul, 2006, 145-152
 • A. Kürşat Bozkurt, Ezel Erşen. Hemotoraks. Plevra Hastalıkları. İ.Ü Cerrahpşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Kitap Dizisi-6, editor Prof. Dr. Birsen Mutlu, İstanbul, 2006, 153-161
 • A. Kurşat Bozkurt, Elmas Kanbur. Kesik topallaması olan hastaların tedavi prensipleri. Ateroskleroz: Koroner, Serebral, Periferik arter tutulumu. İstanbul Üniveristesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Etkinlikleri Dizisi, No 52, Ekim 2006: S: 113-117
 • Kronik venöz yetersizliğin medikal tedavisi. A. Kürşat Bozkurt, Zeki Talas, Mine Yılmaz Demirbaş. Kronik Venöz Yetersizlik. Ed: Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt-Prof. Dr. Mehmet Yıldırım. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 56, 2007, 81-97
 • Variköz venlerin endovasküler tedavisi. A. Kürşat Bozkurt, Ezel Erşen, Elmas Kanbur. Kronik Venöz Yetersizlik. Ed: Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt-Prof. Dr. Mehmet Yıldırım. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 56, 2007, 135-143
 • Basım aşmasında bulunan kitap bölümleri
 • A. Kürşat Bozkurt, Ezel Erşen. Akciğer transplantasyonu. İ.Ü Cerrahpşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Kitap Dizisi. Editor Prof. Dr. Sema Umut
 • A. Kürşat Bozkurt, Mine Yılmaz Demirbaş. Karotis arterlerinde vaskülitik tutulum Karotis arter hastalıkları. Editör Prof. Dr. Enver Dayıoğlu, Op. Dr. Yusuf Kalko
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ders Kitapları Dizisi. Bölümler:
 • Ekstrakranial serebral damar patolojilerinde cerrahi tedavi Vazospastik damar hastalıkları, kollajen doku hastaliklarinda vasküler tutulum Torasik outlet sendromu (toraks çıkımı bası sendromu) Thromboangiitis obliterans (Buerger hastalığı) Venöz hastalıklar
 • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Periferik Arter ve Ven Hastalıkları Tedavi Kılavuzu. Editör: Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt
 • Kitap Tercümeleri
 • Estes JM, Whittemore AD. Üst ekstremitenin tıkayıcı hastalığı. In: John L. Cameron. Güncel Cerrahi Tedavi. Avrupa Tıp Kitapçılık, Istanbul, 1. basım, 788-792, 2001
 • Sanchez LA. Periferik arterlerin tıkayıcıc hastalıklarında endovasküler greft ile tedavi. In: John L. Cameron. Güncel Cerrahi Tedavi. Avrupa Tıp Kitapçılık, Istanbul, 1. basım, 783-788, 2001
 • Sınger M, Webb AR. Acil Tıpta Algoritmalar. Bölüm 3: Kardiovasküler. Yüce Yayım, 2002, İstanbul. Sayfa 26-51
 • Schwartz SI. Cerrahi prensipleri el kitabı. Nobel Tıp Kitapları, Istanbul, 2002. Bölüm 17. Doğumsal Kalp Hastalıkları. Sayfa 463-492
 • Schwartz SI. Cerrahi prensipleri el kitabı. Nobel Tıp Kitapları, Istanbul, 2002. Bölüm 18. Edinsel Kalp Hastalıkları. Sayfa 493-506
 • Schwartz SI. Cerrahi prensipleri el kitabı. Nobel Tıp Kitapları, Istanbul, 2002. Bölüm 19. Toraks anevrizmaları ve aort diseksiyonu. Sayfa 507-515.
 • Cecil, Textbook of Medicine. Bölüm 80. Kalp transplantasyonu, İstanbul, 2006, 485-489
 • Glyn G. Jamieson. Genel cerrahi operasyonlarının anatomisi. Bölüm 35. Üst extremite arterlerine uygulanan operasyonlar: Kol arterlerinin anatomisi, 2007. Sayfa 177-179
 • Cerrahi koroner revaskülarizasyon komplikasyonları. Crabtree TD, Moon MR. In: Mulholland MW, Doherty GM. Cerrahide Komplikasyonlar. Çeviri: A. Kürşat Bozkurt, Ezel Erşen. Güneş Tıp Kitapevleri, 2007, 286-297
 • Arter cerrahisinin komplikasyonları. Upchurch GR, Eliason JL, Stanley JC. In: Mulholland MW, Doherty GM. Cerrahide Komplikasyonlar. Çeviri: A. Kürşat Bozkurt, Ezel Erşen. Güneş Tıp Kitapevleri, 2007,317-335
 • Paylaş
 • Varis Facebook
 • Varis Twitter
 • Varis Linkedin
 • Varis Google