Randevu Talebi için lütfen aşağıdaki alanları eksiksiz olarak doldurunuz
Detaylı Bilgi için "0212 215 53 43" numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Online Randevu
Prof. Dr. Kürşat Bozkurt Blog
 • İğneli Varis Tedavisi - Skleroterapi Tedavi
  İğneli Varis Tedavisi - Skleroterapi Tedavi
  07.02.2018
  28
 • Bacakta Kılcal Damar Çatlaması
  Bacakta Kılcal Damar Çatlaması
  02.02.2018
  36
 • Varis Neden Oluşur?
  Varis Neden Oluşur?
  29.01.2018
  31
 • Varis Tedavisi
  Varis Tedavisi
  11.01.2018
  11
 • Varis Tedavisi Fiyatları 2018
  Varis Tedavisi Fiyatları 2018
  08.01.2018
  31
 • Varis Tedavisi Seçenekleri
  Varis Tedavisi Seçenekleri
  02.01.2018
  21

Ulusal Kongre Bildiri Ve Posterleri

 • Buerger hastalığında cerrahi tedavinin yeri. On yıllık deneyimimiz A. G. Sayın, H. Tüzün, K. BOZKURT, M. Özer VI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1992, Nevşehir. Kongre özet kitabı (Sözlü bildiri)
 • Behçet hastalığında periferik anevrizmalar A. G. Sayın, H. Tüzün, K. Kaynak, K. BOZKURT, G. Erdoğ, Y. Karaözbek 2. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahis Kongresi, Antalya. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi, cilt 1: Ek sayı 1, s. 34, 1992 (Sözlü bildiri)
 • Behçet hastalığında akciğer tutulumu H. Tüzün, A. G. Sayın, K. BOZKURT, K. Beşirli, M. Özer, K. Aktan 2. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahis Kongresi, Antalya. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi, cilt 1: Ek sayı 1, s. 36, 1992 (sözlü bildiri)
 • Primer malign kalp tümörleri: İki vaka sunumu H. Coşkun, A. K. BOZKURT, E. Kutluk, K. Aktan X. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul Kongre özet kitabı, sayfa 8, (Sözlü bildiri)
 • Bilateral primer akciğer kanseri: Bir olgu sunumu H. Coşkun, A. K. BOZKURT, E. Kutluk X. Ulusal Kanser Kongresi, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul Kongre özet kitabı, sayfa 9, (Sözlü bildiri)
 • Femoral arter cerrahisinde arterin klampe edilmesi metabolik değişikliklere neden olurmu? H. Erolçay, B. Aykaç, H. Öz, N. Avcı, K. BOZKURT, Ö. Uzma I. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 27-31 Ekim 1993, Nevşehir. Kongre Özet Kitabı sayfa 12 (Sözlü bildiri)
 • Aortofemoral pozisyonda PTFE greftler K. Beşirli, K. BOZKURT, E. Kutluk, N. Sözüdoğru, M. Kaynar, A. Sayın, G. Erdoğ, H. Coşkun VII. Periferil Damar Cerrahisi Kongresi, 15-18 Mayıs 1994, İstanbul. Kongre özet kitabı sayfa 10 (Sözlü bildiri)
 • Sıçan aortasında kullanılan değişik sütür materyellerinin kompleman aktivasyonuna etkisi K. BOZKURT, M. Kaynar, C. Köksal, A. G. Sayın, G. Erdoğ VII. Periferik Damar Cerrahisi Kongresi, 15-18 Mayıs 1994, İstanbul. Kongre özet kitabı sayfa 56 (Sözlü bildiri)
 • Pulmoner metastazektomiler A. Sayın, K. Beşirli, K. BOZKURT, K. Kaynak, A. N. Sözüdoğru, H. Tüzün, A. Erdağ, K. Aktan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXII. Ulusal Kongresi, 18-21 Eylül 1994, Nevşehir. Kongre özet kitabı (Poster)
 • Bronkopulmoner karsinoid tümörler K. Kaynak, K. BOZKURT, K. Beşirli, B. Eryüksel, M. Yaman, F. S. Vural, H. Tüzün, K. Aktan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXII. Ulusal Kongresi, 18-21 Eylül 1994, Nevşehir, Kongre özet kitabı (Sözlü bildiri)
 • Primer göğüs duvarı tümörleri H. Sunar, K. Beşirli, K. Kaynak , E. Kutluk , K. BOZKURT, F. S. Vural , A. Sayın, G. Erdoğ XI. Ulusal Kanser Kongresi ( Sözlü bildiri), Türk Onkoloji Derneği Dergisi, Cilt 10, sayı 2, sayfa 98.
 • Video-assisted torakoskopik cerrahide ilk uygulamalarımız K. Beşirli, K. Kaynak, H. Sunar, K. BOZKURT, E. Kutluk, C. Köksal, H. Tüzün, M. Yaman, G. Erdoğ. Türkiye Solunum Araştırmaları derneği XXXIII. Ulusal kongresi, 11-14 Haziran 1995, İstanbul. Kongre özet kitabı (Sözlü bildiri)
 • Diabetik hastalarda femoropopliteal veya femorotibial bypass: Orta vade takip sonuçları. K. BOZKURT, K. Beşirli, K. Kaynak, C. Köksal, M. Ünal, E. Ahat, A. Erdağ, M. Özer VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir Kongre Özet Kitabı, sayfa 74 (Poster).
 • Karotiko-subklavian ve karotikobrakial ekstraanatomik revaskülarizasyonlar K. BOZKURT, K. Beşirli, K. Kaynak, N. Sözüdoğru, M. Ünal, F. S. Vural, H. Tüzün, A. Sayın VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir Kongre Özet Kitabı, sayfa 73 (Poster).
 • Kombine karotis arter ve periferik arter cerrahisi sonuçları K. BOZKURT, K. Kaynak, K. Beşirli, E. Kutluk, B. Eryüksel, G. Erdoğ, A. Erdağ, H. Tüzün VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir Kongre Özet Kitabı, sayfa 66 (Poster).
 • Vasküler patolojilerde inflow anjioplasti ve revaskülarizasyon kombinasyonu K. BOZKURT, K. Kaynak, K. Beşirli, C. Köksal, L. Onat, M. Ünal, F. Numan, H. Tüzün VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir Kongre Özet Kitabı, sayfa 83 (Poster).
 • Renovasküler hipertansiyonda cerrahi sonuçlar K. Beşirli, K. BOZKURT, K. Kaynak, B. Eryüksel, F. Kocamaz, F. S. Vural, H. Coşkun, M. Özer VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir Kongre Özet Kitabı, sayfa 61 (Poster).
 • Behçet anevrizmalarında cerrahi girişimlerimiz ve geç dönem sonuçları K. Beşirli, K. BOZKURT, K. Kaynak, B. Eryüksel, A. Korkmaz, A. Sayın, Y. Karaözbek VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir Kongre Özet Kitabı, sayfa 5 (Sözlü bildir).
 • Karotid endarterektomi olgularımız ve erken sonuçları K. Beşirli, K. Kaynak, K. BOZKURT, E. Kutluk, S. Burhani, F. Kocamaz, Y. Karaözbek, H. Tüzün, M. Özer VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir Kongre Özet Kitabı, sayfa 17 (Sözlü bildiri).
 • Popliteal arter varyasyonları ve cerrahi önemi K. Kaynak, B. Eryüksel, K. BOZKURT, K. Beşirli, E. Kutluk, N. Sözüdoğru, Ü. Şehirli, S. Çavdar, H. Coşkun VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir Kongre Özet Kitabı, sayfa 81 (Poster).
 • Abdominal aort anevrizması cerrahisindeki 6 yıllık deneyimimiz K. Beşirli, K. Kaynak, K. BOZKURT, C. Köksal, U. Cangel, H. Coşkun, H. Tüzün, M. Özer VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir Kongre Özet Kitabı, sayfa 57 (Poster). 22. Diabetik hastalarda infrapopliteal atherosklerotik tutulum K. Kaynak, E. Kutluk, K. BOZKURT, K. Beşirli, B. Eryüksel, N. Sözüdoğru, F. Kocamaz, E. Ahat VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir Kongre Özet Kitabı, sayfa 80 (Poster).
 • Kemodektomalar K. Kaynak, K. Beşirli, K. BOZKURT, B. Eryüksel, F. Kocamaz, H. Tüzün, E. Ahat, G. Erdoğ VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir Kongre Özet Kitabı, sayfa 113 (Poster).
 • Kombine alt ekstremite revaskülarizasyonları K. Kaynak, K. BOZKURT, K. Beşirli, B Eryüksel, E. Kutluk, F. S. Vural, H. Coşkun, A. Erdağ VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir Kongre Özet Kitabı, sayfa 84 (Poster).
 • Hipertansif hastalarda popliteal arter dallarının atherosklerotik tutulum paterni K. Beşirli, N. Sözüdoğru, K. Kaynak, K. BOZKURT, E. Kutluk, B. Eryüksel, F. Kocamaz, A. Sayın VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir Kongre Özet Kitabı, sayfa 79 (Poster).
 • Malign kemodektomalar K. Kaynak, K. Beşirli, K. BOZKURT, S. Burhani, N. Sözüdoğru, F. S. Vural, H. Tüzün VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir Kongre Özet Kitabı, sayfa 112 (Poster).
 • Aortobifemoral lokalizasyonda PTFE ve Dakron greftlerin karşılaştırılması F. Kocamaz, H. Coşkun, K. Kaynak, K. Beşirli, K. BOZKURT, E. Kutluk, U. Cangel, B. Eryüksel, A. Sayın, M. Özer VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir Kongre Özet Kitabı, sayfa 45 (Poster).
 • Femoropopliteal bypass yapılan olguların 2-5 yıllık takipsonuçları. K. BOZKURT, C. Köksal, A. A. Korkmaz, K. Kaynak, K. Beşirli, U. Cangel, P. BOZKURT, A. Sayın, G. Erdoğ, M. Özer IV. Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 29.10-1.11 1996, Marmaris Kongre Özet Kitabı, sayfa 36
 • Cerrahi girişim yapılan N2 akciğer tümörleri K. BOZKURT, K. Kaynak, C. Köksal, N. Sözüdoğru, K. Beşirli, U. Cangel, A. A. Korkmaz, A. Sayın, A. Erdağ. IV. Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 29.10-1.11 1996, Marmaris Kongre Özet Kitabı, sayfa 81
 • Primer akciğer kanserlerinde T3 tümörünün cerrahi tedavisi K. Beşirli, K. Kaynak, K. BOZKURT, C. Köksal, U. Cangel, A.A. Korkmaz, F. S. Vural, A. Sayın, M. Özer IV. Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 29.10-1.11 1996, Marmaris Kongre Özet Kitabı, sayfa 82
 • Neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonu uygulanan olgularımız K. Kaynak, A. A. Korkmaz, U. Cangel, C. Köksal, K. BOZKURT, K. Beşirli, A. Sayın, G. Demir IV. Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 29.10-1.11 1996, Marmaris Kongre Özet Kitabı, sayfa 84
 • Myastenia gravis ve timoma nedeniyle timektomi sonuçlarımız K. Kaynak, A. A. Korkmaz, C. Köksal, K. Beşirli, K. BOZKURT, S. Burhani, H. Coşkun, G. Erdoğ IV. Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 29.10-1.11 1996, Marmaris Kongre Özet Kitabı, sayfa 92
 • Kombine periferik ve koroner arter revaskülarizasyonu K. Kaynak, C. Köksal, C. Arslan, K. Beşirli, K. BOZKURT, A. A. Korkmaz, B. Eryüksel, S. Burhani, H. Tüzün, A. Erdağ IV. Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 29.10-1.11 1996, Marmaris Kongre Özet Kitabı, sayfa 29
 • Arteria carotis communis anatomisinin disseksion ve anjiografi ile incelenmesi B. Eryüksel, A. Yalın, K. Beşirli, Ü. Şehirli, U. Cangel, K. BOZKURT, H. Tüzün, M. Özer IV. Ulusal Anatomi Kongresi, 1-5 Eylül 1997, Istanbul Kongre Özet Kitabı, Sayfa 47
 • Vertebral arterin V1 segmentinin anjiografik incelenmesi B. Eryüksel, K. Beşirli, U. Cangel, S. Çavdar, K. BOZKURT, H. Tüzün IV. Ulusal Anatomi Kongresi, 1-5 Eylül 1997, Istanbul Kongre Özet Kitabı, Sayfa 160
 • Hangi dikiş materyeli ? (Deneysel çalışma) C. Köksal, K. BOZKURT, K. Beşirli, C. Arslan, M. Taşyürekli, K. Kazımoğlu, A. Sayın, G. Erdoğ, M. Özer IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 23- 26 Nisan 1998, Antalya, Kongre özet kitabı, sayfa 34
 • Alt ekstremitede sekonder arteriyel girişimler K. Beşirli, A. A. Korkmaz, K. BOZKURT, C. Arslan, S. Burhani, S. Topdağ, K. Kazımoğlu, C. Özbek, H. Tüzün, M. Özer IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 23- 26 Nisan 1998, Antalya. Kongre özet kitabı, sayfa 59
 • Varis gelişiminin eser element metabolizması ile ilişkisinin incelenmesi K. Beşirli, Y. Karakoç, C. Arslan, C. Köksal, K. Kaynak, K. BOZKURT, H. Tüzün, M. Özer. IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 23- 26 Nisan 1998, Antalya. Kongre özet kitabı, sayfa 73
 • Positif inotropik ajanların kardioplejik solüsyona eklenmesinin iskemi-reperfüzyon hasarı ve reperfüzyon döneminde mekanik fonksiyonlar üzerine etkilerinin araştırılması Köksal C, BOZKURT AK, Süzer Ö, Köseoğlu S, Erdoğ G. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998, Antalya. Kongre Özet Kitabı, sayfa 50.
 • Değişik dikiş materyellerinin sıçan aortasında oluşturdukları histopatolojik değişiklikler. Köksal C, BOZKURT AK, Arslan C, İlvan Ş, Özkaynak B, Öz B, Sayın AG. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998, Antalya. Kongre Özet Kitabı, sayfa 284.
 • Pulmoner blastom (olgu sunumu). Köksal C, BOZKURT AK, Kaynak K, Akman C, Eryüksel B, Sayın AG. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998, Antalya. Kongre Özet Kitabı, sayfa 305.
 • Periferik arter hastalarında oksidan stres ve vitamin E düzeyi. Köksal C, Ercan M, BOZKURT AK, Arslan C, Konukoğlu D, Kazımoğlu K, Erdoğ G. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998, Antalya. Kongre Özet Kitabı, sayfa 50.
 • Alt extremitenin delici-kesici alet yaralanmalarında transkateter embolizasyonun yeri. Cangel U, BOZKURT AK, Kaynak K, Doğancı A, Sayın A. III. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül 1999, Antalya. Kongre özet kitabı, sayfa 84
 • İzole trakea yaralanmaları. BOZKURT AK, Cangel U, Kaynak K, Çörtelekoğlu T, Yopdağ S, Sayın A. III. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül 1999, Antalya. Kongre özet kitabı, sayfa 49
 • Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde preoperatif ve postoperatif histopatolojik tanı ve evrelemenin karşılaştırılması. S Erturan, S Cömert, G Öngen, M Yaman, H Tüzün, AK BOZKURT, C Akaman, B Öz. Göğüs Hastalıkları ve Göüs Cerrahisi ortak kongresi. 6-9 kasım 2000, Antalya. Kongre özet kitabı, SB-027
 • Bir olgu nedeniyle desandan nekrotizan mediastinit. B Tutluoğlu, AK BOZKURT, C Akman, GA Tosun, H Cebeci, M Yaman. Göğüs Hastalıkları ve Göğnüs Cerrahisi ortak kongresi. 6-9 kasım 2000, Antalya. Kongre özet kitabı, SB-027
 • Akciğer kanseri nedeniyle cerrahi uygulanan 307 hasta. T Kurdal, Ö Demirhan, A Demirkaya, B Beşirli, AK BOZKURT, H Tüzün, E Ahat, K Kaynak, A Sayın. Türkiye solunum Araştırmaları Derneği Uluslararası Akciğer Kanseri ve Bronkoskopi Sempozyumu. 29 Ağustos-1 Eylül 2001, İstanbul. Kongre Özet Kitabı, SB-13
 • Küçük hücreli dışı N2 akciğer kanseri olguları uzun dönem sonuçları. T Kurdal, Ö Demirhan, A Demirkaya K Beşirli, AK BOZKURT, H Tüzün, E Ahat, K Kaynak, A Sayın Türkiye solunum Araştırmaları Derneği Uluslararası Akciğer Kanseri ve Bronkoskopi Sempozyumu. 29 Ağustos-1 Eylül 2001, İstanbul. Kongre Özet Kitabı, SB-14
 • Leriche sendromunu taklid eden tromboze abdominal aort anevrizması. AG Sayın, K Beşirli, AK BOZKURT, T Çörtelekoğlu, M Yılmaz. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23 Nisan 2002. Kongre özet kitabı, S 80. (Poster)
 • Tromboanjiitis obliteransta hemoreolojik parametreler ne kadar önemli? C Köksal, M Ercan, A Çörtelekoğlu, AK BOZKURT Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 23-27 Ekim 2002, Antalya. Kongre Özet Kitabı, Sayfa 221 (Poster)
 • Künt ve penetran travma sonucu oluşan kalp ve büyük damar yaralanmaları. İ. Özbek, A.K BOZKURT, Ö. Demirhan, E. Ahat, H. Tüzün, K. Kaynak, K. Beşirli, A. G. Sayın. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 23-27 Ekim 2002, Antalya. Kongre Özet Kitabı, Sayfa 221 (Poster)
 • Abdominal aort anevrizmasının etiyolojisinde eser elementlerin rolü. A. Çörtelekoğlu, M Ercan, AK BOZKURT, C Köksal, K Beşirli, K Kaynak, H Tüzün, E. Ahat, A Sayın. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 23-27 Ekim 2002, Antalya. Kongre Özet Kitabı, Sayfa 278 (Sözlü sunum)
 • Transplantasyon için hazırlanan kalplerin mekanik fonksiyonlarının korunmasında antioksidanların rolü. K. Kazımoğlu, A. K. BOZKURT, G. Şirin, Ö. Süzer, A. Sayın. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 23-27 Ekim 2002, Antalya. Kongre Özet Kitabı, Sayfa 289 (Sözlü sunu)
 • İzole sıçan kalplerinde kalsiyum dobesilatın kalbin mekanik fonksiyonlarına etkisi. İ Özbek, AK BOZKURT, C Köksal, M Yılmaz, AG Sayın. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 23-27 Ekim 2002, Antalya. Kongre Özet Kitabı, Sayfa 289-290 (Sözlü sunu)
 • Transplantasyon için hazırlanan ve değişik sürelerde iskemiye maruz bırakılan domuz kalplerinde koroner arter reaktivitelerinin incelenmesi. C Arslan, S Özyazgan, K Başirli, E Cantürk, G şirin, B Bıçakçı, N Öcalan, AK BOZKURT, G Akkan, AG Sayın. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 23-27 Ekim 2002, Antalya. Kongre Özet Kitabı, Sayfa 290 (Sözlü sunu)
 • Aort anevrizmalarında stent-greft ile endovaskuler tedavi. F Numan, M Cantaşdemir, B Sönmez, H Arbatlı, N Yağan, H Tüzün, AK BOZKURT, A Özler, F Van Elst. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 23-27 Ekim 2002, Antalya. Kongre Özet Kitabı, Sayfa 304 (Sözlü sunu)
 • Türkiye’de Buerger hastalarının sayısı ve klinik seyri değişiyormu? 20 yıllık cerrahi analiz. G Şirin, AK BOZKURT, K Kazımoülu, E Cantürk, K Beşirli, K Kaynak, H Tüzün, E Ahat, A Sayın. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 23-27 Ekim 2002, Antalya. Kongre Özet Kitabı, Sayfa 309 (Sözlü sunu)
 • Periferik anjiografi sonrası gelişen geçici medulla spinalis hasarı. S. Tanrıverdi, AK BOZKURT, M Özdemir, Ö Demirhan, G Şirin, A Sayın. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 23-27 Ekim 2002, Antalya. Kongre Özet Kitabı, Sayfa 344 (Poster)
 • Alt extremite iskemi reperfüzyon hasarını önlemede aprotininin rolü. G. Şirin, C. Köksal, AK BOZKURT, Aİ Çiçekoğlu, N.Üstündağ, D, Konukoğlu, M Turhan, AG Sayın. 2. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. 20-21 Eylül 2003, Ankara. Kongre özet kitabı, 134
 • Çocuk hemodializ hastalarımızda arteriovenöz fistül sonuçları. C. Candan, AK BOZKURT, S Çalışkan, L Sever, Ö Kasapçopur, N Arısoy. 20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Dializ ve Transplantasyon Kongresi, Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 2003; 2(suppl):75
 • Çocuk hemodiyaliz hastalarimizda oluşturulan arteriyovenöz fistüllerde son on yillik tecrübelerimiz Mine Yılmaz Demirbaş, Cengiz Candan, Gökçe Şirin, Özerk Akgün, Ahmet Kürşat Bozkurt, Ayla Gürel Sayın, VIII. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Ürgüp
 • Hemodiyaliz amaçlı arterio-venöz fistül oluşturulmasında girişimin eğitim dönemindeki cerrahlar tarafından yapılması açık kalımı etkiliyormu? Şeyma Denli, Tansel Çörtelekoğlu, Taner Kurdal, Gökçe Şirin, Kürşat Bozkurt, VIII. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Ürgüp
 • Buerger hastaliğinda adp ve kollagen ile tetiklenmiş trombosit agregasyonu. Mine Yılmaz Demirbaş, Muhterem Gülsever, Cengiz Köksal, Ahmet Kürşat Bozkurt, Ayla Gürel Sayın, VIII. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Ürgüp
 • Scimitar sendromunda kardiopulmoner bypass kullanmadan sol atrial reimplantasyon: Olgu sunumu Mete Burak Özdemir, Mehmet Eliçevik, Gonca Topuzlu Tekant, Sebuh Kuruoğlu, Lale Yüceyar, Ahmet Kürşat Bozkurt, VIII. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Ürgüp
 • Akut ve kronik dönem Buerger hastalarında trombofilik faktörlerin irdelenmesi Seyfettin Hakan Altan, Cengiz Köksal, Mine Yılmaz Demirbaş, Özerk Özgür Akgün, Nur Sayhan, Ahmet Kürşat Bozkurt, Ayla Gürel Sayın, VIII. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Ürgüp
 • Sıçanların Böbrek Sistemlerinde N-asetil Sistein ve Aprotininin İskemi Reperfüzyon Hasarındaki Koruyucu Etkilerinin Karşılaştırılması Seyfettin Hakan Altan, Özerk Özgür Akgün, Ezel Erşen, Cengiz Köksal, Dildar Konukoğlu, Nil Üstündağ, Ahmet Kürşat Bozkurt, Ayla Gürel Sayın, VIII. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Ürgüp
 • İzole siçan kalplerinde kalsiyum dobesilatin myokard korunmasina etkisi Özerk Özgür Akgün, Ahmet Tansel Çörtelekoğlu, Cengiz Köksal, Öner Süzer, Ahmet Kürşat Bozkurt, VIII. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Ürgüp
 • Asemptomatic tromboze olmuş sağ ventrikül kist hidatiği. Duygu E, Ağaç MT, Aliyev F, Ayan F, Cantürk , Bozkurt AK, Koldaş L. Türk Kardioloji Deneği Arşivi, Cilt 33, Supplement 1, Ekim 2005, sayfa 87
 • Torasik aortic lezyonların Medtronik Talent ve Valiant torasik endogreft ile endovasküler tedavisi. F. Numan, B. Sönmez, H. Arbatlı, K. Bozkurt ve ark. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006, Antalya. S 105
 • Tek taraflı iliak arter tıkanıklığında iliofemoral ve cross femoral bypass. K. Beşirli, MY Demirbaş, S. Tanrıverdi, Ş. Denli, AK Bozkurt, AG Sayın. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006, Antalya. S 69
 • Aterosklerotik karotis stenozunda semptomatik ve asemptomatik aterom plaklarının histopatolojik ve immunokimyasal olarak karşılaştırılması. S. Tanrıverdi, K. Beşirli, N. Üstündağ, MY Demirbaş, C. Arslan, AK Bozkurt, H. Tüzün, AG Sayın. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006, Antalya. S 70
 • Kronik venöz yetersizlik tedavisinde endovenöz lazer obliterasyon: İlk 100 uygulama. AK Bozkurt, A. Demirkaya, Ö. Demirhan. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006, Antalya, S 106
 • Semptomatik ve asemptomatik hastalarda karotis aterom plaklarının karşılaştırılması. M. B. Özdemir, C. Arslan, A. T. Kurdal, M. Y. Demirbaş, P. Atakuren, A. Kürşat Bozkurt. Damar Cerrahi Dergisi 2007;16 (Supp 1): 42
 • Kronik venöz yetersizlik tedavisinde endovenöz lazer obliterasyon: 208 uygulamanın prospektif analizi. A. Kürşat Bozkurt. Damar Cerrahi Dergisi 2007;16(Supp 1): 59
 • Paylaş
 • Varis Facebook
 • Varis Twitter
 • Varis Linkedin
 • Varis Google