Randevu Talebi için lütfen aşağıdaki alanları eksiksiz olarak doldurunuz
Detaylı Bilgi için "0212 215 53 43" numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Online Randevu
Prof. Dr. Kürşat Bozkurt Blog
 • İğneli Varis Tedavisi - Skleroterapi Tedavi
  İğneli Varis Tedavisi - Skleroterapi Tedavi
  07.02.2018
  28
 • Bacakta Kılcal Damar Çatlaması
  Bacakta Kılcal Damar Çatlaması
  02.02.2018
  36
 • Varis Neden Oluşur?
  Varis Neden Oluşur?
  29.01.2018
  31
 • Varis Tedavisi
  Varis Tedavisi
  11.01.2018
  11
 • Varis Tedavisi Fiyatları 2018
  Varis Tedavisi Fiyatları 2018
  08.01.2018
  31
 • Varis Tedavisi Seçenekleri
  Varis Tedavisi Seçenekleri
  02.01.2018
  21

Ulusal Toplantı Konuşmaları

 • Çocuklarda romatizmal kapak hastalığına cerrahi yaklaşım. XXII. Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay Toplantısı. 11.12. 1998, Istanbul
 • Akciğer hastalıkları tanısında girişimsel yöntemler: Mediastionostomi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi. 5-9 Haziran 1999, İstanbul
 • Torasik outlet tümörlerinde tedavi prensipleri. Yuvarlak masa toplantısı: Akciğer kanserinde genişletilmiş rezeksiyonlar. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Toplantısı. 6-9 Kasım 2000, Antalya
 • Künt ve penetran kalp yaralanmalarrı. Sürekli Adli Tıp Eğitim Toplantıları –II. Kardiyak nedenli ani ölümler. 13-14 Nisan 2002, İstanbul
 • Akciğer hacim azaltıcı cerrahi. Solunum araştırmaları derneği toplantısı, Istanbul. (Konuşma tam metni Solunum dergisi 2002;4(2):314-315)
 • Venöz yetmezlik kursu. Kurs koordinatörü, Medikal tedavi, Cerrahi Tedavi, VIII. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Ürgüp
 • II. Kronik venöz yetersilik kursu. Kurs koordinatörü, medikal tedavi, cerrahi tedavi, 25 şubat 2005 Cuma, Siyami Ersek hastanesi, İstanbul
 • Kronik yara bakımı ve tedavisi sempozyumu, Venöz ülserler ve iskemik yaralar sempozyumu, 11-13 Mart 2005, Antalya
 • Varis tedavisinde internal ve eksternal lazer uygulamaları: Workshop, bilimsel koordinatör, İstanbul Üniversitesi Cerahpaşa Tıp Fakültesi, 21 Nisan 2005 İstanbul
 • Varis tedavisinde internal ve eksternal lazer uygulamaları: Workshop, Varis tedavisinde yenilikler, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 22 Nisan 2005, Workshop, İzmir
 • Buerger hastalığında medikal ve konservatif tedavi yöntemleri. Panel: Buerger hastalığında güncel tedavi yöntemleri. XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 18-22 Mayıs 2005, Antalya
 • Alt hava yolu darlıklarında cerrahi tedavi: Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXVII. Ulusal Kongresi, 19-23 Ekim 2005, Antalya
 • III. Kronik venöz yetersilik kursu. Medikal tedavi, Endovenöz Lazer. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 11 Kasım 2005
 • IV. Kronik venöz yetersizlik kursu, Medikal tedavi, Endovenöz lazer ve minifilebektomi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 9 Haziran 2006
 • Kesik topllaması olan hastalarda tedavi prensipleri. Ateroskleroz sempozyumu. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu. 19-20 Ekim 2006.
 • Üst ekstremitede arteriovenöz fistül girişimleri: Teknik, karşılaştırma ve sonuçlar. I. Kronik renal yetersizlikte damar erişim kursu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006, Antalya
 • 16. V. Kronik venöz yetersizlik kursu: Anti-tez: Endovenöz lazer+minifilebektomi gold standarttır. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006, Antalya
 • V. Kronik venöz yetersizlik kursu: Anti-tez: Medikal tedavi CEAP I-VI hastalarda kullanılmalıdır. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006, Antalya
 • Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisinde Iloprost uygulamaları: Periferik arter hastalıklarında iloprost uygulamaları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006, Antalya
 • Venöz sistemde antitrombotik tedavi: Derin ven trombozunda güncel klavuz bilgileri ve günde tek doz tedavi. Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahide antitrombotik yaklaşımlar sempozyumu-1. 12. 2006. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ankara
 • Venöz tromboemboli paneli. Tanı – Tedavi. Palandöken Kalp Damar cerrahisi Günleri. 17 Ocak 2007. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum
 • Kronik venöz yetersizlik: Medikal tedavi. VI. Kronik venöz yetersizlik kursu. 13. 4. 2007. Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu. İstanbul
 • Varis tedavisi: Endovenöz yntemler. VI. Kronik venöz yetersizlik kursu. 13. 4. 2007. Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu. İstanbul
 • Alt ekstremite oklüsiv hastalıklarında güncel tedavi paneli. Alt ekstremite periferik arter hastalığı: Hangi hastaya hangi ilaç. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Kongresi. 22-26 Mayıs 2007, Antalya
 • Venöz ülserlerde tedavi planlaması. Kronik yaralar oturumu. 4. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri. 1-2 Haziran 2007. İstanbul
 • Kronik venöz yetersizlik paneli. Ulusal klavuz önerileri. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 1. Sempozyumu. 6-9 Eylül 2007, Çanakkale
 • Periferik arter hastalıklarında medikal tedavi paneli. Intermittan klodikasyon tedavisinde cerrahi dışı seçenekler. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 1. Sempozyumu. 6-9 Eylül 2007, Çanakkale
 • Endovenöz Lazer Tedavisi Konferansı. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi. 12 Aralık 2007.
 • Paylaş
 • Varis Facebook
 • Varis Twitter
 • Varis Linkedin
 • Varis Google