Randevu Talebi için lütfen aşağıdaki alanları eksiksiz olarak doldurunuz
Detaylı Bilgi için "0212 215 53 43" numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Online Randevu
Prof. Dr. Kürşat Bozkurt Blog
 • İğneli Varis Tedavisi - Skleroterapi Tedavi
  İğneli Varis Tedavisi - Skleroterapi Tedavi
  07.02.2018
  28
 • Bacakta Kılcal Damar Çatlaması
  Bacakta Kılcal Damar Çatlaması
  02.02.2018
  36
 • Varis Neden Oluşur?
  Varis Neden Oluşur?
  29.01.2018
  31
 • Varis Tedavisi
  Varis Tedavisi
  11.01.2018
  11
 • Varis Tedavisi Fiyatları 2018
  Varis Tedavisi Fiyatları 2018
  08.01.2018
  31
 • Varis Tedavisi Seçenekleri
  Varis Tedavisi Seçenekleri
  02.01.2018
  21

Yurtiçi Dergi Yayınları

 • Profundoplastiler G. Erdoğ , Y. Karaözbek , M. Özer, A. Sayın, K. BOZKURT Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 20: 337-340, 1989
 • Alt extremitelerin iskemik hastalıklarında axillofemoral ve axillobifemoral girişimler. G. Erdoğ, Y. Karaözbek, M. Özer, A. Sayın, K. BOZKURT Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 20: 341-346, 1989
 • Persistent juguler lenfatik kese. G. Erdoğ, Y. Karaözbek , M. Özer, K. BOZKURT Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 20: 361-364, 1989
 • Oncocytic Carcinoid of lung S. Umut, K. Sözer, S. Çetin, G. Öngen, S. Erturan, A. Erdağ, K. BOZKURT Turkish J of Medical and Biological Research 1(2): 84-86, 1990
 • Ehlers-Danlos sendromu ve vasküler manifestasyonları H. Coşkun, E. Ahat, K. Beşirli, K. BOZKURT Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 21: 661- 666, 1990
 • Infrapopliteal bypass’ lar F. S. Vural, G. Erdoğ, B. Tunalı, C. Dalgıç, S. Yıldırım S, K. BOZKURT Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 30 (3): 201-206, 1990
 • Trakeobronkial yabancı cisimler F. S. Vural, H. Erolçay, Y. Yörük, K. Kaynak, K. Beşirli, K. BOZKURT, G. Erdoğ Endoskopi Dergisi 4: 9-12, 1991
 • Postoperatif bronkoplevral fistüllerin endoskopik tanı ve tedavisi M. Yaman, A. Noberi Göklen, K. Beşirli, K. BOZKURT Endoskopi Dergisi 3: 21-25, 1991
 • İki değişik olgu nedeniyle bronşial kistler H. Coşkun, K. BOZKURT, FS Vural Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 23: 329-333, 1992
 • HIV ( +) toksikoman hastada multipl brakial arter enjeksiyonuna bağlı yalancı anevrizma K. BOZKURT, Y. Yörük, H. Tüzün, K. Aktan Damar Cerrahisi Dergisi 1: 47-50, 1992
 • İnfrainguinal travmatik yalancı anevrizmalar E. Ahat, K. Kaynak, F. S. Vural, K. BOZKURT, N. Sözüdoğru Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 25: 207-210, 1994
 • Tek taraflı iliak arter lezyonlarında femoro-femoral bypass F. S. Vural, A.K. BOZKURT, H. Sunar, A. G. Sayın, H. Tüzün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 25: 315-318, 1994
 • Dializ bağımlısı kronik böbrek yetersizliği olgusunda aortokoroner bypass H. Tüzün, H. Sunar, K. BOZKURT, K. Beşirli, K. Kaynak, H. Erolçay, M. Ayaz, S. Burhani, F. S. Vural Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2: 278-280, 1994
 • Femoropopliteal pozisyonda politetrafloroetilen ve safen ven greftlerinin 2 yıllık sonuçlarını irdelenmesi H. Coşkun, K. BOZKURT, K. Kaynak, C. Köksal Damar Cerrahisi Dergis 1994 (3): 19-22, 1994
 • İnflow yetersizliği olan olgularda femoropopliteal bypass öncesi uygulanan iliak PTA’ nın önemi L. Onat, K. BOZKURT, C. Işlak, C. Köksal, H. Tüzün, F. Numan Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 3 (1): 37-40, 1994
 • Damar yaralanmaları üzerine bir değerlendirme M. Özer, A. Sayın, H. Tüzün, A. K. BOZKURT, K. Kaynak, K. Beşirli, Klinik Gelişim 7: 3036-3041, 1994
 • Karotid endarterektomileri (20 olgu analizi) K. Beşirli, K. BOZKURT, K. Kaynak, F. S. Vural, E. Ahat, H. Tüzün, M. Özer, G. Erdoğ Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1994; 2: 148-151
 • İatrojenik damar yaralanmaları K. BOZKURT, K. Beşirli, A. Korkmaz, C. Köksal, H. Sunar, S. Burhani, H. Tüzün, F. Kocamaz Damar Cerrahisi Dergisi 4: 126-130, 1995
 • Concomitant cardiac and pulmonary operations BOZKURT AK, Güvendik L Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 3. 232-235, 1995
 • İzole kobay kalplerinde iskemik arrest sonrası levosimendan ve amrinonun inotropik etkilerinin karşılaştırılması Ö. Süzer, A. K. BOZKURT, A. Süzer, Z. Aykaç, A. Barlas Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1996; 1: 4-8
 • Klostridiopeptidaz A nın venöz staz ülserlerinde etkisi A. K. BOZKURT, C. Köksal, G. Erdoğ Damar Cerrahisi Dergisi 1996 (3); 98-101
 • Popliteal arter varyasyonları ve cerrahi önemi K. Kaynak, B. Eryüksel, K. BOZKURT, K. Beşirli, E. Kutluk, N. Sözüdoğru, Ü. Şehirli, S. Çavdar, H. Coşkun Damar Cerrahisi Dergisi 1996 (3); 129-133
 • Diflouromethyl ornithine decreases the injury of ischemia in isolated rat hearts. Süzer Ö, BOZKURT AK, Kaynar M Turkish Journal of Medical Sciences 1997; 27: 1-5
 • Buerger hastalığı (Tromboanjiitis obliterans) A. K. BOZKURT, C. Köksal, G. Erdoğ Sendrom 1997; 9 (2): 56-58
 • Karotikosubklavian ve karotikobrakial revaskülarizasyonlar A. K. BOZKURT, K. Beşirli, H. Tüzün, A. G. Sayın, G. Erdoğ Damar Cerrahisi Dergisi 1997; 6 (1): 31-33
 • Scimitar sendromunda cerrahi korreksiyon H. Tüzün, A. K. BOZKURT, K. Beşirli, K. Kaynak, H. Sunar, B. Eryüksel, K. Aktan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, Nisan- Haziran 1997
 • Renal cell carcinoma with tumour thrombus extension into the inferior vena cava and right atrium A. K. BOZKURT, L. Güvendik Medical Bulletin of Istanbul University 1998;31(2):68-73
 • Değişik sütür materyellerinin sıçan aortasında oluşturdukları histopatoljik değişiklikler. C Köksal, AK BOZKURT, C Arslan, Ş İlvan, B Özkaynak, B Öz, AG Sayın. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1999;7:130-134
 • Bilateral endoskopik retroperitoneal lomber sempatektomi (olgu sunumu). AK BOZKURT, M Ertem, N Yavuz, C. Arslan, L Yüceyar, D Ertem. End-Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1999;6:152-154
 • Diabetik hastalarda femoropopliteal veya femorotibial bypass: Orta dönem takip sonuçları. C Köksal, K Beşirli, AK BOZKURT, K Kaynak, U Cangel, A Sayın. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dergisi 1999;30:203-206
 • Periferik arter hastalarında lipid peroksidayonu ve antioksidan kapasite. C Köksal, D Konukoğlu, M Ercan, K Kazımoğlu, AK BOZKURT. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1999;7:244-246
 • Arka mediastenin nörojenik hakter tümörleri. S Topdağ, U Cangel, A Korkmaz, K Kaynak, K Beşirli, AK BOZKURT, H Tüzün, AG Sayın. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1999;7:63-66
 • Venöz staz ülserlerinin tedavisinde Unna Bandajı ile Comfeel yara örtüsü ve elastik kompresyon bandajının karşılaştırılması. C. Özbek, C. Köksal, Taner Kurdal, K. Kaynak, A.K. BOZKURT, AG Sayın. Fileboloji Dergisi, 1, 2001, 7-12
 • Superior Sulkus (Pancoast) Tümörleri. A.K. BOZKURT Solunum 3: 76-79, 2001
 • Varis etiyolojisinde eser elementlerin rolü. M Ercan, C Köksal, K Kazımoğlu, C Arslan, D. Konukoğlu, AK BOZKURT, AG Sayın Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2001;9:168-170
 • Eser element düzeyindeki değişiklikler doku hipoksisisni açıklarmı? Cengiz Köksal, Caner Arslan, Meltem Ercan, Dildar Konukoğlu, Kamran Kazımoğlu, AK BOZKURT, Ayla Gürel Sayın. Damar Cerrahisi Dergisi 2001/1;19-22
 • Deneysel iskemi-reperfüzyon hasarının önlenmesinde pentoksifillinin rolü. A. K. BOZKURT Damar Cerrahisi dergisi. 2001/3;101-104.
 • Pnömotoraks. AK. BOZKURT. Solunum. Özel Sayı, Plevra hastalıkları. 2002;4(Ek 1):206-209
 • Aterosklerotik damar hastalıklarında lipid ve lipoprotein değerlerinin irdelenmesi. K. Beşirli, C. Koksal, C. Arslan, K. Kazımoğlu, G. Şirin, AK BOZKURT, K. Kaynak, H. Tüzün. Cerrahpasa J Med 2002;33:160-162
 • Abdominal aort anevrizma etiolojisinde eser elementlerinin rolü. A. T. Çörtelekoğlu, C. Koksal, M. Ercan, AK BOZKURT, K. Beşirli, H. Tüzün, AG Sayın. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2003:11(3); 185-187
 • Atipik yerleşimli kist hidatik. AT Çörtelekoğlu, K. Beşirli, L Yüceyar, AK BOZKURT, K. Kaynak, H. Tüzün, AG Sayın. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2003:11(3);195-197
 • Infrainguinal periferik atherosklerotik arter hastalıklarında akın değerlendirilmesinde anjiografi ve renkli doppler ultrasonografinin karşılaştırılması. K. Beşirli, Gökçe Şirin, Cengiz Köksal, Kürşat Bozkurt, Hasan Tüzün, Ayla Gürel Sayın. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi 2004 ;12 :259-261
 • İntratorasik J Teli Düğümlenmesi : Videotorakoskopik tedavi. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği 2004 ;11(3) :121-124
 • Videothoracoscopic lung biopsy in the diagnosis of interstitial lung disease. Ikitimur HD, Toker F, Demir T, Bozkurt AK, Yildirim N. Tuberk Toraks. 2004;52(2):164-70
 • 115 kanser hastasında port komplikasyonlarının değerlendirilmesi. T. Samancı, Nil Molinas Mandel, A. Küşat Bozkurt, Fikret Kutlu, Cihan Uras. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 2004 ;???:2004
 • Buerger Hastalığı. A. Kürşat Bozkurt. Damar Cerrahisi Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri, Kalp Damar cerrahisi. 2006 ;2(25) :2006
 • Medastinal nörojenik tümörler. Adalet Demir, A. Kürşat Bozkurt. Türkiye Klinikleri, Göğüs Cerrahisi. 2006 ;2(47) :32-39
 • Çocuk hemodiyaliz hastalarında oluşturulan arteriovenöz fistüller. Mine Yılmaz Demirbaş, Zeki Talas, Cengiz Candan, A. Kürşat Bozkurt. Damar Cerrahi Dergisi 2007 ;16(2) :19-24
 • Venöz trombozda yeni antikoagülanlar. A. Kürşat Bozkurt, Mine Yılmaz Demirbş (Türkiye Klinikleri, baskıda)
 • Paylaş
 • Varis Facebook
 • Varis Twitter
 • Varis Linkedin
 • Varis Google